Ein pumed blwyddyn

Ynghyd â’n partneriaid, cefnogwyr a chynhalwyr digwyddiadau rhyfeddol, rydym, bellach, wedi cynnal Wythnos Cymru ar gyfer pum mlynedd yn olynol – bob blwyddyn, hi yw’r rhaglen sengl, fwyaf o ddigwyddiadau yn hyrwyddo Cymru, yn Llundain a ledled y byd fel ei gilydd.

Am y bythefnos o gylch Dydd Gŵyl Dewi yn 2021, cynhaliodd Wythnos Cymru Llundain oddeutu 70 o weithgareddau a digwyddiadau gwahanol yn cwmpasu bwyd a diod Cymreig, chwaraeon, arddangosfeydd celf, cyngherddau a pherfformiadau cerddorol, trafodaeth wleidyddol ac economaidd, comedi, dylunio, cwisiau, arddangosfeydd coginio a phaentio, hyrwyddiadau busnes a chyngor proffesiynol, sinema, ffilm, y cyfryngau, fintech, seiber a mwy – unwaith eto bu’n rhaglen amrywiol, gyforiog, fendigedig.

Cafodd ein rhaglen yn 2021 ei chyflenwi’n gyfan ar-lein wrth gwrs, oherwydd y pandemig Covid19 – tystiolaeth rhyfeddol o egni, dychymyg ac ymroddiad y bobl a sefydliadau niferus a chyflenwodd pob gweithgaredd ac a chyfranodd i wireddu Wythnos Cymru ar gyfer pum mlynedd yn olynnol.

 • Chwaraeon
 • 17th Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Bwyd A Chrefftau
 • 20th Chwefror 2021
 • Gartref
 • Bwyd A Chrefftau
 • 20th Chwefror 2021
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 20th Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 20th Chwefror 2021
 • Ar-lein

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 21st Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 22nd Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 23rd Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 24th Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 24th Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Adloniant a Chymdeithasol
 • 24th Chwefror 2021
 • Ar-lein
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 25th Chwefror 2021
 • Ar-lein