Digwyddiadau nodweddol

Beth mae pobl yn ei ddweud…

 • Dyma'r llwyfan perffaith i hyrwyddo Cymru a'n diwylliant, ein hanes a'u hiaith unigryw - ac i dynnu sylw at a dangos beth sydd gan Gymru heddiw i gynnig y byd. Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn gyfle cyffrous i godi proffil Cymru ac i greu awyrgylch go iawn yn y ddinas.

  Ken Skates AM
  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn cynnig cyfle gwych i hyrwyddo'r gorau y mae gan Gymru ei gynnig i gynulleidfa fyd-eang. Mae Llywodraeth y DU wrth ei fodd yn cefnogi'r nifer uchaf o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn ystod Dydd Gŵyl Dewi - bydd Wythnos Cymru yn Llundain 2018 yn llwyddiant mawr.

  Rt Hon Alun Cairns MP
  Ysgrifennydd Gwladol Cymru
 • Diolch am raglen mor wych - gan ddod â rhyfeddodau Cymru i Lundain. Mae rhywbeth i bawb yma.

  Nicola Brentnall
  Cyfarwyddwr, The Queen's Trust and The Queen's Commonwealth Trust
 • Mae GE Aviation Wales yn falch iawn o gefnogi Wythnos Cymru yn Llundain am ail flwyddyn, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol i ddathlu a chodi proffil Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu perthynas a phartneriaethau newydd trwy gydol yr wythnos, ac yn dangos y cyfleoedd busnes a buddsoddi gwych sydd ar gael yma yng Nghymru.

  Laura Harvey
  Arweinydd Cyhoeddus a Chyfathrebu, GE Aviation Wales
Byddwch y cyntaf i ddarganfod digwyddiadau, trwy gofrestru i'n ebyst