Newyddion diweddaraf

Dyddiadau wedi’u cyhoeddi ar gyfer Wythnos Cymru 2025!

Beth am gipolwg o ganllaw a map digwyddiad 2024

I'ch helpu i deithio o gwmpas y ddinas a dod o hyd i'ch hoff ddigwyddiadau, edrychwch ar ein canllaw digwyddiadau (1MB)

Get involved

Trefnu Digwyddiad

Darganfod Mwy

Dewch yn Bartner

Darganfod Mwy

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Darganfod Mwy

Wales Week 2024 is coming!

Arwyddo iddo nawr

Wythnos Cymru Llundain mewn ffigurau

 • 66k

  Argraffiadau
 • 10.8m

  Cyrhaeddiad
 • 602

  Digwyddiadau
 • 110

  Mannau cyfarfod
 • 7

  Blynyddoedd
 • 22

  Lleoliadau byd-eang

Beth mae pobl yn ei ddweud

 • Nicola Brentnall

  Cyfarwyddwr, The Queen's Trust a The Queen's Commonwealth Trust

  “Diolch am raglen mor wych - gan ddod â rhyfeddodau Cymru i Lundain. Mae rhywbeth i bawb yma.”

 • Heather Myers

  CEO, Siambrau Masnach De a Chanolbarth Cymru

  “Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn creu cyfleoedd enfawr i fusnesau yng Nghymru a Llundain fel ei gilydd. Nid yw’r digwyddiadau hyn yn hybu diwylliant Cymru yn unig ond yn arddangos ei botensial fel lle gwych i fuddsoddi a gwneud busnes. Rwy’n annog pob busnes Cymreig i gymryd rhan ac i ddefnyddio cyffro Wythnos Cymru i ymgysylltu, i gynyddu’ch marchnad drwy arddangos beth sydd gennych i’w gynnig, ac yn y pendraw i geisio am ffyrdd o ddenu busnes newydd o Lundain.”

 • John Burns MBE

  Sylfaenydd, Burns Pet Nutrition

  “Fel cwmni a’i ganolfan yng Nghydweli, rydym wrth ein bodd i gefnogi menter busnes parhaus sy’n pontio’r bwlch rhwng Cymru a Llundain. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol mawr ei fri megis WWIL yn ein caniatáu i arddangos Burns i gynulleidfa ehangach a meithrin perthynas newydd ag ysgogwyr a chynhyrfwyr diwydiant gartref ac i ffwrdd fel ei gilydd.”