Beth mae pobl yn ei ddweud

 • Ken Skates AM
  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

  Gwlad nwyfus yw'n gwlad gyda chymaint i'w gynnig - yn hanesyddol, yn ddiwylliannol a chan ein hystod amrywiol o fusnesau. Hyrwyddiad cydlynol yw Wythnos Cymru yn Llundain o bopeth sydd gennym i'n llongyfarch ein hunain amdano. Mae'r ŵyl flynyddol hon yn arddangos nifer o weithgareddau sydd yn dathlu a hyrwyddo cymunedau Cymreig sydd eisioes yn bodoli yn Llundain, gan ddarparu cyfle cyffrous i godi'n proffil a chreu cyffro go iawn. 

 • Rt Hon Alun Cairns MP
  Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru

  Fel partner sefydlu, mae Llywodraeth y DU wrth ei bodd i gefnogi’r nifer fwyaf erioed o ddigwyddiadau yn digwydd oddeutu Dydd Gŵyl Dewi. Mae Wythnos Cymru yn Llundain 2018 yn cynnig cyfle gwych i hybu’r gorau sydd gan Gymru i gynulleidfa fyd-eang - bydd yn llwyddiant mawr.

 • Nicola Brentnall
  Cyfarwyddwr, The Queen's Trust a The Queen's Commonwealth Trust

  Diolch am raglen mor wych - gan ddod â rhyfeddodau Cymru i Lundain. Mae rhywbeth i bawb yma.

 • Hannah Raybould
  Cyfarwyddwr, BAFTA Cymru

  Pleser yw bod yn rhan o Wythnos Cymru yn Llundain gan ei fod yn golygu y gallwn amlygu llwyddiannau gwych ein gweithwyr proffesiynol creadigol yn y cyfryngau yma yng Nghymru i gynulleidfa newydd, gan daflu golau ar ragoriaeth cynhyrchu ryngwladol ein gwlad. Efallai ein bod yn wlad fach ond rydym yn cyflawni y tu hwnt i’r disgwyl o ran dawn greadigol ym maes ffilmiau, gemau a theledu.

 • Caroline Thompson
  Cyfarwyddwr, BeTheSpark

  Pleser oedd bod yn rhan o Wythnos Cymru yn Llundain y llynedd drwy lywyddu ‘Disruptive Tech Panel’. Cafodd ei gynnal yng nghanolfan NatWest Entrepreneur a chawsom drafodaeth fywiog gyda chynulleidfa yn bennaf o 50 o fusnesau sy’n tyfu, a’u canolfannau yn Llundain, a ddaeth i glywed am yr ecosystem Gymreig gan entrepreneuriaid technoleg Gymreig aflonyddgar. Rwy’n wirioneddol yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn 2019; mae’r rhaglen busnes yn cyd-daro’n dda gyda mantra BeTheSpark o wneud y tirlun entrepreneuraidd yn fwy gweledol, syml ac yn gysylltiedig.

 • Heather Myers
  CEO, Siambrau Masnach De a Chanolbarth Cymru

  Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn creu cyfleoedd enfawr i fusnesau yng Nghymru a Llundain fel ei gilydd. Nid yw’r digwyddiadau hyn yn hybu diwylliant Cymru yn unig ond yn arddangos ei botensial fel lle gwych i fuddsoddi a gwneud busnes. Rwy’n annog pob busnes Cymreig i gymryd rhan ac i ddefnyddio cyffro Wythnos Cymru i ymgysylltu, i gynyddu’ch marchnad drwy arddangos beth sydd gennych i’w gynnig, ac yn y pendraw i geisio am ffyrdd o ddenu busnes newydd o Lundain. 

 • John Burns
  Sylfaenydd, Burns Pet Nutrition

  Fel cwmni a’i ganolfan yng Nghydweli, rydym wrth ein bodd i gefnogi menter busnes parhaus sy’n pontio’r bwlch rhwng Cymru a Llundain. Mae bod yn rhan o ddigwyddiad cenedlaethol mawr ei fri megis WWIL yn ein caniatáu i arddangos Burns i gynulleidfa ehangach a meithrin perthynas newydd ag ysgogwyr a chynhyrfwyr diwydiant gartref ac i ffwrdd fel ei gilydd.

 • Bryn Williams
  Odettes & Bryn Williams yn Somerset House

  Rwy’n wirioneddol yn edrych ymlaen at fod yn rhan o Wythnos Cymru yn Llundain 2019, gan amlygu Cymru ar ei gorau yng nghanol Llundain.