Newyddion diweddaraf

Dyddiadau wedi’u cyhoeddi ar gyfer Wythnos Cymru 2023!

Beth am gipolwg o ganllaw a map digwyddiad 2022

I'ch helpu i deithio o gwmpas y ddinas a dod o hyd i'ch hoff ddigwyddiadau, edrychwch ar ein canllaw digwyddiadau (1MB)

Get involved

Trefnu Digwyddiad

Darganfod Mwy

Dewch yn Bartner

Darganfod Mwy

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Darganfod Mwy

Wales Week 2023 is coming!

Arwyddo iddo nawr

2019 mewn ffigurau

 • 14k

  Argraffiadau
 • 2.6mil

  Cyrhaeddiad
 • 135

  Digwyddiadau
 • 69

  Mannau cyfarfod
 • 14

  Diwrnod
 • 21

  Lleoliadau byd-eang

Beth mae pobl yn ei ddweud

 • Nicola Brentnall

  Cyfarwyddwr, The Queen's Trust a The Queen's Commonwealth Trust

  “Diolch am raglen mor wych - gan ddod â rhyfeddodau Cymru i Lundain. Mae rhywbeth i bawb yma.”

 • Heather Myers

  CEO, Siambrau Masnach De a Chanolbarth Cymru

  “Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn creu cyfleoedd enfawr i fusnesau yng Nghymru a Llundain fel ei gilydd. Nid yw’r digwyddiadau hyn yn hybu diwylliant Cymru yn unig ond yn arddangos ei botensial fel lle gwych i fuddsoddi a gwneud busnes. Rwy’n annog pob busnes Cymreig i gymryd rhan ac i ddefnyddio cyffro Wythnos Cymru i ymgysylltu, i gynyddu’ch marchnad drwy arddangos beth sydd gennych i’w gynnig, ac yn y pendraw i geisio am ffyrdd o ddenu busnes newydd o Lundain.”

 • Hannah Raybould

  Cyfarwyddwr, BAFTA Cymru

  “Pleser yw bod yn rhan o Wythnos Cymru yn Llundain gan ei fod yn golygu y gallwn amlygu llwyddiannau gwych ein gweithwyr proffesiynol creadigol yn y cyfryngau yma yng Nghymru i gynulleidfa newydd, gan daflu golau ar ragoriaeth cynhyrchu ryngwladol ein gwlad. Efallai ein bod yn wlad fach ond rydym yn cyflawni y tu hwnt i’r disgwyl o ran dawn greadigol ym maes ffilmiau, gemau a theledu.”