Digwyddiadau nodweddol

Beth mae pobl yn ei ddweud…

 • Gwlad nwyfus yw'n gwlad gyda chymaint i'w gynnig - yn hanesyddol, yn ddiwylliannol a chan ein hystod amrywiol o fusnesau. Hyrwyddiad cydlynol yw Wythnos Cymru yn Llundain o bopeth sydd gennym i'n llongyfarch ein hunain amdano. Mae'r ŵyl flynyddol hon yn arddangos nifer o weithgareddau sydd yn dathlu a hwrwyddo cymunedau Cymreig sydd eisioes yn bodoli yn Llundain, gan ddarparu cyfle cyffrous i godi'n proffil a chreu cyffro go iawn. 

  Ken Skates AM
  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Fel partner sefydol, mae'n bleser gan Lywodraeth Cymru gefnogi'r nifer neilltuol o ddigwyddiadau yn digwydd o bobtu Dydd Gŵyl Dewi. Mae Wythnos Cymru yn Llundain 2018 yn cynnig cyfle gwych i hyrwyddo'r gorau sydd gan Gymru i'w gynnig i gynulleidfa fyd-eiang - bydd yn llwyddiant mawr. 

  Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS
  Ysgrifennydd Gwladol dros Cymru
 • Diolch am raglen mor wych - gan ddod â rhyfeddodau Cymru i Lundain. Mae rhywbeth i bawb yma.

  Nicola Brentnall
  Cyfarwyddwr, The Queen's Trust and The Queen's Commonwealth Trust
 • Mae GE Aviation Wales yn falch iawn o gefnogi Wythnos Cymru yn Llundain am ail flwyddyn, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau allweddol i ddathlu a chodi proffil Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu perthynas a phartneriaethau newydd trwy gydol yr wythnos, ac yn dangos y cyfleoedd busnes a buddsoddi gwych sydd ar gael yma yng Nghymru.

  Laura Harvey
  Arweinydd Cyhoeddus a Chyfathrebu, GE Aviation Wales
Byddwch y cyntaf i ddarganfod digwyddiadau, trwy gofrestru i'n ebyst