Hybu dathliad byd-eang o Gymru

Wrth i Wythnos Cymru Llundain barhau i greu diddordeb cynyddol, gwna hynny hefyd ar draws y byd.

Yn 2019 cynhaliwyd Wythnosau Cymru yn Paris, Melbourne, Efrog Newydd, Essex, Ohio, Newcastle, yr Almaen a New England, yn ogystal â Llundain – ac rydym yn gobeithio bydd lleoliadau newydd yn ei gynnal yn y dyfodol, gan gynnwys ledled y Dwyrain Canol, yn ogystal â Dulyn, Glasgow, Gogledd Gorllewinol Lloegr, Chicago, Pittsburg, Toronto, Washington DC . . . yn 2020 gallai fod 20-25 o Wythnosau Cymru yn digwydd ar yr un pryd drwy bedwar ban y aelodaubyd!

Wythnosau Cymru o amgylch y byd

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau gwasgariad cenedlaethol; os ydych yn cynrychioli cymuned gwasgariad Cymreig, grŵp neu gymdeithas ac mae gennych ddiddordeb i gydredeg eich dathliadau Dydd Gŵyl Dewi â’r mudiad Wythnos Cymru byd-eang, yna cysylltwch â ni – gall Wythnos Cymru yn eich ardal hyrwyddo ymgysylltu â’ch cymdeithas ac i gynyddu’ch aelodau, yn ogystal â rhannu Cymru gyda’r trigolion lleol!

Canfod ymhle arall mae Wythnos Cymru’n digwydd

Ymweld â’r wefan