Y weledigaeth dros Wythnos Cymru

Mae’n ddigon syml – rydym am wneud sŵn, cymaint o sŵn â phosib.

Arddangosfa flynyddol yw Wythnos Cymru Llundain o weithgareddau a digwyddiadau sydd yn dathlu ac yn hybu popeth sydd yn wych am Gymru.

Dyma’r cyfle i sefydliadau Cymreig i hybu eu cynnyrch a’u cysylltiadau.

Y daith cyn belled

Digwyddodd yr Wythnos Cymru Llundain gyntaf yn 2017, lle bu 56 o wahanol weithgareddau a digwyddiadau. Yn 2018 bu 81 ohonyn nhw, ac yn 2019 bu mwy na 100 o weithgareddau a digwyddiadau yn helpu arddangos Cymru ar hyd a lled Llundain. Ceir manylion am y blynyddoedd blaenorol fan’ma.

Enwau enwog, brandiau gwych, mannau cyfarfod bendigedig

Mae Wythnos Cymru wedi mwynhau cyfraniad nifer o Gymry enwog, rydym wedi gweithio gyda llawer o frandiau blaenllaw ac wedi cynnal digwyddiadau mewn lleoliadau ffantastig ledled Llundain - Ryan Giggs, Sam Warburton, y Prif Weinidog, Rhod Gilbert, BBC Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, Jamie Roberts, Eglwysn San Steffan, Y Shard, yr Old Bailey, CBI, Guildhall, Ian Rush, IoD, James Dean Bradfield, RADA, 10 Downing Street, Urdd, barbican, Cyfnewidfa Stoc Llundain, . . .

Yn parhau i adeiladu momentwm

Wrth i Wythnos Cymru Llundain barhau i greu diddordeb cynyddol, gwna hynny hefyd ledled y byd.

Yn 2019 cynhaliwyd Wythnosau Cymru ym Mharis, Melbourne, Efrog Newydd, Essex, Ohio, Newcastle, yr Almaen a New England, yn ogystal â Llundain - ac rydym yn gobeithio bydd lleoliadau newydd yn ei gynnal yn y dyfodol, gan gynnwys ledled y Dwyrain Canol, yn ogystal â Dulyn, Glasgow, Gogledd Gorllewinol Lloegr, Chicago, Pittsburg, Toronto, Washington DC . . . yn 2020 gallai fod 20-25 o Wythnosau Cymru yn digwydd ar yr un pryd drwy bedwar ban y byd!

Get involved

Trefnu Digwyddiad

Darganfod Mwy

Dewch yn Bartner

Darganfod Mwy

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Darganfod Mwy

Wales Week 2022 is coming!

Arwyddo iddo nawr