Y weledigaeth dros Wythnos Cymru

Mae’n ddigon syml – rydym am wneud sŵn, cymaint o sŵn Cymreig â phosib.

Arddangosfa flynyddol yw Wythnos Cymru Llundain o weithgareddau a digwyddiadau sydd yn dathlu ac yn hybu popeth sydd yn wych am Gymru.

Dyma’r cyfle i sefydliadau Cymreig hybu eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau â’u canolfannau yn Llundain.

Y daith cyn belled

Digwyddodd yr Wythnos Cymru Llundain gyntaf yn 2017, lle bu 56 o wahanol weithgareddau a digwyddiadau. Yn 2018 bu 81 ohonyn nhw, yn 2019 bu mwy na 100 ac yn 2020 helpodd mwy na 130 o weithgareddau a digwyddiadau arddangos Cymru ar hyd a lled Llundain. Hyd yn oed yn ystod cyfnod clo’r pandemig yn 2021, digwyddod, o hyd, 70 o ddigwyddiadau ar-lein; a phan ailddechreuodd pethau eto yn 2022, cynhaliodd Wythnos Cymru Llundain i fyny hyd at 90 o weithgareddau a digwyddiadau gwahanol. Ceir manylion am y blynyddoedd blaenorol fan’ma.

Enwau enwog, brandiau gwych, mannau cyfarfod bendigedig

Mae Wythnos Cymru wedi mwynhau cyfraniad nifer o Gymry enwog, rydym wedi gweithio gyda llawer o frandiau blaenllaw ac wedi cynnal digwyddiadau mewn rhai lleoliadau ffantastig ledled Llundain - Ryan Giggs, Sam Warburton, y Prif Weinidog, Rhod Gilbert, BBC Cymru, Tai’r Senedd, Opera Cenedlaethol Cymru, Jamie Roberts, Llysgenadaethau Americanaidd, Ffrenig a Swisaidd, Shane Williams, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Barbican, Eglwys Gadeiriol San Steffan, Undeb Rygbi Cymru, Y Shard, yr Old Bailey, CBI, Guildhall, Ian Rush, IoD, Alex Jones, Y Swyddfa Dramor, Cymdeithas Pêl Droed Cymru, James Dean Bradfield, Prif Weinidog Cymru, PwC, RADA, Jonathan Davies, 10 Downing Street, yr Urdd, Carol Vorderman, Whisgi Cymreig Penderyn, Cyfnewidfa Stoc Llundain, Aston Martin . . .

Yn parhau i adeiladu momentwm

Wrth i Wythnos Cymru Llundain barhau i greu diddordeb cynyddol, gwna hynny hefyd ledled y byd.

Yn 2020 cynhaliwyd Wythnosau Cymru hefyd ym Mharis, Melbourne, Efrog Newydd, Essex, Ohio, Newcastle, Pittsburg, Berkshire, Dulyn, British Columbia, yr Almaen, Kansas, New England, yn ogystal â llefydd eraill megis Dubai, Beijing, Tokyo a Hong Kong a gafwyd eu cynllunio ond a bu rhaid eu canslo oherwydd y pandemig C19. Yn 2021 cafwyd yr holl Wythnosau Cymru ar-lein wrth gwrs, ac roeddem yn ôl gyda digwyddiadau wyneb i wyneb yn 2022. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf gallwn gael llawer mwy o Wythnosau Cymru’n digwydd ar yr un pryd ledled y byd!

Get involved

Trefnu Digwyddiad

Darganfod Mwy

Dewch yn Bartner

Darganfod Mwy

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Darganfod Mwy

Wales Week 2024 is coming!

Arwyddo iddo nawr