Mae’n hawdd cymryd rhan

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch fod yn rhan o Wythnos Cymru; boed yn cynnal gweithgaredd, mynychu digwyddiadau, dod yn bartner swyddogol neu’n syml, helpu i ledaenu’r gair.

Denu cynulleidfaoedd newydd

Ar gyfer busnesau, mae bod yn rhan o Wythnos Cymru yn ffordd addas i helpu datblygu cysylltiadau newydd a’u canolfannau yn Llundain – cynulleidfaoedd newydd, cleientiaid newydd, marchnadoedd newydd. Ac mae’n gyfle gwych i arddangos eich brand eich hun, eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau.

“Ni ellid cael llwyfan gwell na Wythnos Cymru Llundain i gael pobl i weld yr hyn ydym.”
Baronness Wilcox of Newport

Get involved

Trefnu Digwyddiad

Darganfod Mwy

Dewch yn Bartner

Darganfod Mwy

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Darganfod Mwy

Wales Week 2024 is coming!

Arwyddo iddo nawr