Trefnu Digwyddiad

Os ydych yn ymwneud â’r celfyddydau, busnes, y cyfryngau, chwaraeon, bywyd cyhoeddus, academia, ein treftadaeth, technoleg, y maes difyrru, twristiaeth, yr amgylchedd neu beth bynnag - ac rydych yn ei wneud dros Gymru, gallwn, drwy Wythnos Cymru yn Llundain, gynyddu’ch amlygrwydd, a byddwch yn ogystal yn ein helpu i barhau i adeiladu’n rhaglen ddigwyddiadau - bydd o fudd i bawb.

Yn y bôn, diben Wythnos Cymru yn Llundain yw hyrwyddo’r hyn rydych yn ei wneud a chyflwyno’ch negeseuon i gymaint o bobl â phosib. 

Felly, os oes diddordeb gennych i drefnu digwyddiad neu mae syniadau gennych yr hoffech eu trafod, cysylltwch â ni.

Dewch yn Bartner

Gall Wythnos Cymru yn Llundain helpu unrhyw fusnes neu sefydliad i wella ei ymgysylltiad â chynulleidfaoedd presennol a newydd, a datblygu ei broffil.

Trwy ei gefnogaeth, byddwch yn gwmni yn ymuno â sefydliadau eraill sy'n debyg i chi wrth i chi ddod i gysylltiad â chynulleidfaoedd sy'n tyfu yn Llundain o Wythnos Cymru.

Bydd eich cyfraniad yn cefnogi gweledigaeth a rennir o hyrwyddo Cymru, a'r gorau sydd gennym i'w gynnig.

Carwn glywed oddi wrthych.

Wythnos Cymru ledled y byd

Helpwch ni i hyrwyddo Cymru ledled y byd.

Rydym yn gadarnhaol y gall yr egni a'r sŵn sy'n cael eu creu yn Llundain yn awr gael eu hailadrodd yn hawdd ledled y byd.

Os hoffech yr hyn yr ydym yn ei wneud a hoffech chi ail-greu Wythnos Cymru yn eich tref, dinas neu wlad, yna gadewch i ni helpu.

Darllenwch ein canllaw a lawrlwythwch ein pecyn logo i ddechrau'ch hun neu cysylltwch â ni am ragor o gymorth a gwybodaeth.