• Dyddiad
  24th Chwefror 2021 at 07:30yp
 • Man cyfarfod
  Ar-lein
 • Gwesteiwr
  Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Gofalaeth Llundain
 • Categori
  Adloniant a Chymdeithasol

Nos Fercher 24 Chwefror am 7.30 o'r gloch cynhelir Cwis - Tregaron yn erbyn Llundain.

Holwr: y Parchg T. Evan Morgan, Caerdydd.

Croeso cynnes i bawb.

Cysylltwch â'r Parchg Richard Brunt i gael manylion Zoom rwbrunt@gmail.com.