Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn hynod o ddiolchgar am y gefnogaeth ddiflino rydym wedi ei dderbyn gan ein partneriaid a'n noddwyr - mae eu cyfraniad, mewn nawdd ac mewn ffyrdd gwahanol, yn amhrisiadwy. 

Mae Wythnos Cymru yn Llundain hefyd yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru - am gydweihio gyda uchelgais cyffredin i hyrwyddo Cymru gyfoes i weddill y byd.