Ein pedwaredd flwyddyn

Felly gwnaeth Wythnos Cymru barhau i godi momentwm i mewn i’n pedwaredd flwyddyn, gyda’r amserlen digwyddiadau ar draws Llundain yn cynyddu i fwy na 135 o weithgareddau a digwyddiadau, gan arddangos Cymru a choffáu diwrnod ein nawddsant.

Bu cyfranogiad cynifer o’n partneriaid digwyddiad, noddwyr a Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel ei gilydd yn aruthrol – ac o ganlyniad ymestynodd y rhaglen i hyd yn oed i fwy o leoliadau byd-eang, gyda ryw 21 o Wythnosau Cymru eraill wedi’u cynllunio i redeg ar yr un pryd ag Wythnos Cymru Llundain, er cafodd rhai o’r rhain eu cwtogi oherwydd effaith y pandemig coronafeirws.

 • Busnes
 • 27th Chwefror 2020
 • Tom Simmons Tower Bridge, 2 Still Walk SE1 2RF
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2020
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Adloniant
 • 27th Chwefror 2020
 • Soho Theatre, 21 Dean Street W1D 3NE
 • Adloniant
 • 27th Chwefror 2020
 • TBC
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2020
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Bwyd A Chrefftau
 • 28th Chwefror 2020
 • Somerset House, Strand WC2R 1LA
 • Chwaraeon
 • 28th Chwefror 2020
 • Tom Simmons Tower Bridge, 2 Still Walk, London SE1 2RF
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2020
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2020
 • Neuadd Ganolog Fethodist San Steffan, Storey’s Gate, Westminster SW1H 9NH
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 29th Chwefror 2020
 • The Welsh Church of Central London, 30 Eastcastle Street, Oxford Circus W1W 8DJ
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 29th Chwefror 2020
 • Senedd y DU
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 29th Chwefror 2020
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 29th Chwefror 2020
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 29th Chwefror 2020
 • Meet outside the Ticket Office by the Tower of London