• Dyddiad
  28th Chwefror 2020 at 07:00yp
 • Man cyfarfod
  Neuadd Ganolog Fethodist San Steffan, Storey’s Gate, Westminster SW1H 9NH
 • Gwesteiwr
  London Welsh Male Voice Choir
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Beth am ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni yn Neuadd Ganolog Fethodist San Steffan, yn ein cyngerdd, gyda Guto Harri wrth y llyw?

Ynglŷn â’r digwyddiad hwn.

Mwynhewch leisiau eiconig Côr Meibion Cymry Llundain mewn noson arbennig o gerddoriaeth Gymreig draddodiadol a thonau clasurol poblogaidd, i gyd i gefnogi gwasanaethau digartrefedd The Passage.

Bydd y tenor clasurol, Aled Wyn Davies, a’r delynores, Claire Jones, gynt yn delynores swyddogol i Dywysog Cymru, yn ymuno â’r côr.

Byddwn hefyd yn cynnal derbyniad cyn cyngerdd o 5:30yp ble bydd bwyd a diod ar gael. Os hoffech fod yn bresennol yn y derbyniad cyn cyngerdd, rhaid i chi brynu tocyn ar ei gyfer yn ogystal â’ch tocyn cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi.

TOCYNNAU

Mae tocyn cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi yn £25

Mae tocyn derbyniad cyn cyngerdd hefyd yn £25 (bydd y derbyniad yn dechrau am 5:30yp gyda bwyd a diod)

Neilltuwch le drwy ddefnyddio’r ddolen a ddarperir – cewch eich tocynnau ar unwaith a bydd yn arbed costau postio i The Passage.

Fel arall, gallwch anfon e-bost i tickets@passage.org.uk; ffôn 020 7592 1856.