• Dyddiad
  29th Chwefror at 11:00yb
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Gwesteiwr
  Burns Pet Nutrition & London Welsh Centre
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Dydd Sadwrn 29ain Chwefror a Dydd Sul 1af Mawrth, 11.00am - 5.00pm

Galwch heibio a chwrdd â Dylunydd Graffig a Darlunydd Burns, Lucy Littler yn Arddangosfa Celf Cymreig Cyfoes, lle bydd Lucy yn arddangos detholiad o bortreadau o fridiau cŵn o Gymru. Bydd cardiau post o'r portreadau ar gael i'w prynu ar y diwrnod gyda'r holl elw o fudd i Sefydliad Maeth Anifeiliaid Anwes Burns.

Mae Burns Pet Nutrition yn arbenigo mewn bwyd anifeiliaid anwes naturiol arobryn ar gyfer cathod, cŵn a chwningod. Mae cynhyrchion i gyd yn cael eu datblygu gan y llawfeddyg milfeddygol John Burns a lansiodd y busnes ym 1993 wrth weithio mewn practis cyffredinol. Mae holl gynhyrchion Burns wedi'u cynllunio i helpu anifeiliaid anwes i ffynnu ac fe'u gwneir gan ddefnyddio cynhwysion syml a iachus.

Yn ogystal â bod yn frand bwyd anifeiliaid anwes naturiol sefydledig, mae Burns yn gyflogwr Cyflog Byw ac mae ganddo ei elusen fewnol ei hun - The Burns Pet Nutrition Foundation. Roedd John Burns yn arloeswr ym maes bwyd anifeiliaid anwes naturiol ac mae'r cwmni'n dathlu dros 25 mlynedd o anifeiliaid anwes iach a hapus.

Manylion pellach yma.