• Dyddiad
  27th Chwefror at 07:30yh
 • Man cyfarfod
  TBC
 • Gwesteiwr
  Depot Cardiff
 • Categori
  Adloniant

BINGO LINGO

Rydym yn dod i Lundain fel rhan o’n taith DU, y gwerthwyd yr holl docynnau ar ei chyfer!

BETH YW E?

Pryfoclyd, mentrus ac yn fwy o hwyl nag y gallwch siglo’ch peli bingo ato. Ni yw’r ysfa bingo sydd wedi sgubo ar draws y wlad a thu hwnt!

Cymerwn eich bingo arferol a chyflwyno noson ryngweithiol gorau’ch bywyd. Dychmygwch Bingo, ond gydag adegau o ddawnsio, twercio, rhoddion enfawr a sesiwn fondio â’n Neiniau llwyfan.

Fyddwch chi’n gysurus â chymryd tedi 8 troedfedd adre? Neu beth am brofiadau? A yw teithiau i Ibiza, bwytai a diwrnodau profiad yn swnio’n dda?

Dewch i ni beidio ag anghofio am wobrau epig eraill megis hwyaid rwber, ‘pot noodles’, aml-becynnau creision Walkers a phob math o ffurfiau pwmpiadwy y gallwch feddwl amdano.

Derbyniadau preifat, partïon corfforaethol, digwyddiadau myfyrwyr a llety penwythnos rheolaidd yw’r hyn a wnawn!

Gallwn warantu noson o fingo y byddai’ch mamgu yn falch ohoni.