Ein chweched blwyddyn yn olynol!

Roedd cyffro gweladwy yn ystod Wythnos Cymru Llundain eleni; egni ac ysbryd a oedd yn wirioneddol amlwg, yn cael ei sbarduno, siwr o fod, gan ddiwedd cyfyngiadau Covid 19. Buom yn dyst i ewyllys gref, ar y cyd, i fynd ati i arddangos Cymru’n bersonol am y tro cyntaf ers ddwy flynedd – roedd, yn wirioneddol, yn bythefnos mor fwrlymus.

Roeddem wrth ein bodd hefyd i weld oddeutu 90 o weithgareddau a digwyddiadau yn digwydd ledled Llundain, gyda’i gilydd yn dathlu ein diwrnod cenedlaethol, ein treftadaeth a’n diwylliant, ac yn hybu Cymru fodern ledled y ddinas fyd-eang hon.

Mae cymaint o bobl a sefydliadau yn haeddu diolch mawr, pobl a gyfranodd gymaint, unwaith eto, i’r bythefnos; eu brwdfrydedd a’u hymdrechion parhaus yw’r hanfodion sydd yn sicrhau bod Wythnos Cymru Llundain yn esgor ar y fath momentwm, blwyddyn ar ôl blwyddyn.

 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 18th Chwefror 2022
 • Flowers Gallery, 82 Kingsland Road E2 8DP
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 18th Chwefror 2022
 • London Welsh Centre, 157 – 163, Grays Inn Road WC1X 8UE
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 18th Chwefror 2022
 • London Welsh Centre, 157 – 163, Grays Inn Road WC1X 8UE
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 19th Chwefror 2022
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Chwaraeon
 • 19th Chwefror 2022
 • Hounslow Indoor Bowls Club, 50 Sutton Lane, Hounslow, TW3 3BD

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Chwaraeon
 • 19th Chwefror 2022
 • London Welsh RFC, Old Deer Park, 187 Kew Road, Richmond TW9 2AZ
 • Chwaraeon
 • 20th Chwefror 2022
 • Old Deer Park, 187 Kew Road, Richmond
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 20th Chwefror 2022
 • Senedd y DU
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 20th Chwefror 2022
 • 30 Eastcastle Street, Oxford Circus W1W 8DJ
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 22nd Chwefror 2022
 • House of Commons
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 22nd Chwefror 2022
 • Ar-lien
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 22nd Chwefror 2022
 • Barbican, Silk St, Barbican EC2Y 8DS
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 22nd Chwefror 2022
 • The Medical Society of London, Lettsom House, 11 Chandos Street, Cavendish Square W1G 9EB - and On-line
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 22nd Chwefror 2022
 • Borough Welsh Chapel, 90 Southwark Bridge Road SE1 0EX