• Dyddiad
  19th Chwefror 2022 at 02:00yp
 • Man cyfarfod
  Hounslow Indoor Bowls Club, 50 Sutton Lane, Hounslow, TW3 3BD
 • Gwesteiwr
  London Welsh Bowling Association
 • Categori
  Chwaraeon

Yn 2022, mae Cymdeithas Fowlio Cymry Llundain yn dathlu ei phen-blwydd yn 70 oed!

O syniadau bach ysbrydoledig nôl yn y 1950au cynnar mae’r clwb wedi datblygu a thyfu i fod yn Gymdeithas yr ydym yn ei hadnabod heddiw.

Mae'n gymdeithas nad yw'n ofni cadw i fyny â'r gêm fodern a datblygu ymhellach gyda'i feddwl wedi'i osod yn gadarn ar y dyfodol.

Mae Cymdeithas Bowlio Cymry Llundain wedi parhau i dyfu a moderneiddio pan ddaeth y Gymdeithas Alltud gyntaf i agor a chroesawu aelodau gwrywaidd a benywaidd.

Dewch draw i gefnogi Cymry Llundain ar waith - ychydig oriau gwych gyda chriw gwych o fowlwyr Cymreig - efallai hyd yn oed holi am ddod yn aelod . . !

Mae’r Gymdeithas yn croesawu bowlwyr sydd wedi’u geni yng Nghymru, o dras Gymreig, neu sydd â chysylltiad Cymreig.

Mae gan Gymry Llundain restr o gemau deniadol, dan do ac yn yr awyr agored ar draws y Siroedd Cartref ac i Arfordir y De, siroedd chwarae, cymdeithasau a chlybiau sy'n dathlu pen-blwydd arwyddocaol.

Nodwedd o'r tymhorau chwarae awyr agored a dan do yw'r teithiau a gefnogir yn dda, fel arfer i Gymru.