Ein trydedd flwyddyn

Ein trydedd flwyddyn.

Felly gwnaeth y momentwm barhau i godi yn 2019 – cynhaliwyd 107 o ddigwyddiadau, gyda bron 10,000 o fynychwyr, mewn mwy na 50 man cyfarfod gwahanol ar draws Llundain.

Ar-lein, cynhyrchodd ein sianeli cyfryngau cymdeithasol fwy na 2 filiwn o argraffiadau, hyd yn oed yn ‘trendio’ ar Twitter ar un o’r diwrnodau.

A dyna oedd blwyddyn gyntaf ein partneriaeth â Chanolfan Ganser Felindre – am y tro cyntaf penodom bartner elusen Wythnos Cymru Llundain swyddogol, a gyfranogodd yn fendigedig i’r rhaglen digwyddiadau, a gyda’n gilydd, fe godom tua £80,000 i’r elusen yn ystod hynt y pythefnos!

 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 16th Chwefror 2019
 • Kings Cross Station
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 20th Chwefror 2019
 • The Vaults, Leake Street SE1 7NN
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 23rd Chwefror 2019
 • Ty'r Cyffredin
 • Bwyd A Chrefftau
 • 23rd Chwefror 2019
 • Odettes, 130 Regent's Park Rd, Primrose Hill NW1 8XL
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 23rd Chwefror 2019
 • TBC

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Chwaraeon
 • 23rd Chwefror 2019
 • Old Deer Park, 187, Kew Road, Richmond
 • Chwaraeon
 • 24th Chwefror 2019
 • Old Deer Park, 187 Kew Road, Richmond
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 24th Chwefror 2019
 • Eglwys Gymraeg Canol Llundain / Welsh Church of Central London, Eastcastle Street, Oxford Circus. W1W 8DJ
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 24th Chwefror 2019
 • Nghapel Y Boro, Southwark Bridge Road SE1
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 25th Chwefror 2019
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 25th Chwefror 2019
 • TBC
 • Bwyd A Chrefftau
 • 25th Chwefror 2019
 • Somerset House, Strand WC2R 1LA
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 25th Chwefror 2019
 • Eglwys Gymraeg Canol Llundain, 30 Eastcastle Street, Fitzrovia W1W 8DJ
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 26th Chwefror 2019
 • Olympia London, Hammersmith Rd, Hammersmith W14 8UX