• Dyddiad
  23rd Chwefror at 11:00yb
 • Man cyfarfod
  TBC
 • Gwesteiwr
  Caroline James, City of London Guide
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Dewch am daith Dydd Gŵyl Dewi o Chancery Lane i St Paul's a chlywed am gapeli ac eglwysi Cymreig y gorffennol a'r presennol, a bywydau diddorol rhai o'r Cymry sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r ardal dros y canrifoedd.

Mae'r daith yn para rhwng awr a hanner a dwy awr, ac yn dod i ben yn St Paul's.

Cost: £ 8 y pen - yr holl elw i Ganolfan Cymry Llundain

Mae Taith Gerdded Dydd Gŵyl Ddewi bob amser yn gwerthu allan yn gyflym felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu'ch lle yn fuan!

Dan arweiniad Caroline James, Arweinydd Dinas Llundain.