Our third year

Ein trydedd flwyddyn.

Felly gwnaeth y momentwm barhau i godi yn 2019 – cynhaliwyd 107 o ddigwyddiadau, gyda bron 10,000 o fynychwyr, mewn mwy na 50 man cyfarfod gwahanol ar draws Llundain.

Ar-lein, cynhyrchodd ein sianeli cyfryngau cymdeithasol fwy na 2 filiwn o argraffiadau, hyd yn oed yn ‘trendio’ ar Twitter ar un o’r diwrnodau.

A dyna oedd blwyddyn gyntaf ein partneriaeth â Chanolfan Ganser Felindre – am y tro cyntaf penodom bartner elusen Wythnos Cymru Llundain swyddogol, a gyfranogodd yn fendigedig i’r rhaglen digwyddiadau, a gyda’n gilydd, fe godom tua £80,000 i’r elusen yn ystod hynt y pythefnos!

 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2019
 • St Luke's Hall, Sydney Street, Chelsea SW3 6NH
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2019
 • Temple Church, 1 Inner Temple Lane, Temple EC4Y 1AF
 • Busnes
 • 27th Chwefror 2019
 • UKTV, 10 Hammersmith Grove W6 7AP
 • Busnes
 • 27th Chwefror 2019
 • WeWork, New Kings Beam House, 22 Upper Ground, South Bank SE1 9PD
 • Busnes
 • 27th Chwefror 2019
 • Southbank Centre, Belvedere Road SE1 8XX

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2019
 • The Reform Club, 104-105 Pall Mall, Charing Cross SW1Y 5EW
 • Bwyd A Chrefftau
 • 27th Chwefror 2019
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2019
 • Genesis Cinema, 93-95 Mile End Road E1 4UJ
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2019
 • The Lexington, 96-98 Pentonville Rd N1 9JB
 • Busnes
 • 28th Chwefror 2019
 • ARUP, 13 Fitzroy Street W1T 4QB
 • Bwyd A Chrefftau
 • 28th Chwefror 2019
 • Borough Market
 • Chwaraeon
 • 28th Chwefror 2019
 • Terrace Suite, Rose Norton Fulbright LLP, 3 More London, Riverside SE1 2AQ
 • Busnes
 • 28th Chwefror 2019
 • Central London / Westminster - TBC
 • Busnes
 • 28th Chwefror 2019
 • Spotify London HQ, 25 Argyll Street W1F 7TU