• Dyddiad
  27th Chwefror at 07:00yp
 • Man cyfarfod
  The Reform Club, 104-105 Pall Mall, Charing Cross SW1Y 5EW
 • Gwesteiwr
  Only Boys Aloud (The Aloud Charity)
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Mae’r trefnwyr eisoes wedi denu cefnogaeth rhai unigolion hael i helpu talu’r gost o gynnal y digwyddiad hwn - ond maent o hyd yn gobeithio am gymorth pellach i sicrhau bod y noswaith hyfryd hon yn mynd rhagddi heb fod yn gost i’r elusen.

Os oes diddordeb gennych chi i drafopd ymhellach sut y gallech chi / eich sefydliad allu cefnogi’r digwyddiad hwn, ymha ffordd bosibl, cysylltwch â Victoria Provis vprovis@btinternet.com

Bydd manylion pellach am y noson ar gael cyn hir.