Ein hail flwyddyn

Bu cynnydd aruthrol yn nifer gweithgareddau a digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain o’i gymharu â’r llynedd, sy’n arddangos sut mae’r rhaglen i hybu a dathlu Cymru yn Llundain wedi gafael yn nychymyg cymaint o bobl a sefydliadau. Gyda oddeutu 81 o ddigwyddiadau a’n noddwyr / partneriaid yn cynyddu o 4 i 17, sefydlodd Wythnos Cymru yn Llundain ei le yn gyflym fel nodwedd flynyddol ar dirlun Llundain.

Roedd yr adborth gan y sawl a oedd yn bresennol yn y digwyddiadau a chan y trefnwyr digwyddiadau’u hunain yn ardderchog – ac nid oedd hyd yn oed y ‘Beast from the East’ wedi gallu diffodd yr angerdd Cymreig, er iddo wneud ei orau glas i wneud hynny!

Unwaith eto, roeddem yn ddiolchgar dros ben am holl gefnogaeth ein partneriaid a’n noddwyr, ac wrth ein bodd gyda’r brwdfrydedd, yr egni a’r cyfranogiad a gafwyd gan bob un y tu ôl i’r gweithgareddau a’r digwyddiadau. Enghraifft berffaith oedd o Dîm Cymru yn gweithio’n wych gyda’i gilydd a chynhyrchu rhywbeth a oedd yn llawer mwy effeithiol na chyfanswm y rhannau sydd ynddo.

 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 9th Chwefror 2018
 • Indycube Walthamstow: "The Bank"
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 10th Chwefror 2018
 • Gorsaf Groes y Brenin
 • Chwaraeon
 • 24th Chwefror 2018
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Bwyd A Chrefftau
 • 24th Chwefror 2018
 • Waitrose Food Hall at John Lewis, Oxford Street

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Chwaraeon
 • 24th Chwefror 2018
 • Old Deer Park, 187, Kew Road, Richmond
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 24th Chwefror 2018
 • Cwrdd tu allan i Allanfa 1 o Chancery Lane Tube, wrth ochr siop Robert Dyas.
 • Chwaraeon
 • 25th Chwefror 2018
 • Old Deer Park, Richmond
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 25th Chwefror 2018
 • Jewin Chapel, Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 26th Chwefror 2018
 • Canolfan Gymreig Llundain, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Bwyd A Chrefftau
 • 26th Chwefror 2018
 • 66-70, Brewer Street W1F 9UP
 • Chwaraeon
 • 27th Chwefror 2018
 • The Berkshire Golf Club, Swinley Road, Ascot SL5 8AY
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 27th Chwefror 2018
 • PwC, 7 More London Riverside, London SE1 2RT
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2018
 • The Medical Society of London, Lettsom House, 11 Chandos Street, Cavendish Square W1G 9EB