• Dyddiad
  22nd Chwefror 2018 at 06:30yp
 • Man cyfarfod
  TBC
 • Gwesteiwr
  Hilly Janes & Wales Week in London
 • Categori
  Busnes, diwydiant a thechnoleg

Digwyddiad agoriadol swyddogol Wythnos Cymru yn Llundain yw hwn - dan arweiniad Hilly Janes, golygydd nodweddion, darlithydd awdur / biograffydd a chyfryngau.

Mae arbenigwyr blaenllaw diwylliannol a chyfryngau o ddwy ochr y ffin yn trafod sut y caiff Cymru ei bortreadu yn y cyfryngau yn y DU.

Fe'i gadeirir gan arbenigwr cyfathrebu Guto Harri, ynghyd â chyfraniadau gwahoddedig gan y gynulleidfa, byddwn yn edrych yn gadarnhaol ar yr hyn y gallai fod angen ei wneud i ddatblygu canfyddiadau o Gymru, yn Llundain ac ar draws y DU.

Mae ein panel arbenigol yn cynnwys:

- Guto Harri (Cadeirydd), Rheolwr Gyfarwyddwr Cyfathrebu Allanol yn Liberty Global, cyn Gohebydd Gwleidyddol y BBC a Chyfarwyddwr Cyfathrebu blaenorol Maer Llundain Boris Johnson

- Hannah Ellis, wyres Dylan Thomas, a fu'n arwain y dathliadau dathlu canmlwyddiant Dylan Thomas 2014, ac yn Gyfarwyddwr Creadigol Ystâd Dylan Thomas

- Ian Hargreaves CBE, Athro Economi Ddigidol ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn Golygydd yr Annibynnol a'r Aelod Gwlad Newydd, a Chyfarwyddwr yn Newyddion y BBC a Materion Cyfoes; cyd-sylfaenydd Caerdydd Greadigol

- Fiona Stewart, ymgynghorydd y diwydiant gwyliau a chynhyrchwyr digwyddiadau, Rheolwr Gyfarwyddwr a pherchennog Gŵyl Green Man ers 2005, (Gwyl Gerddoriaeth y Flwyddyn BBC 2016), a chyn Aelod o Banel Ymgynghorol Diwydiant Creadigol Llywodraeth Cymru

- Steve Howell, awdur, cyn-newyddiadurwr a phrif weithredwr Freshwater PR, a Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Chyfathrebu ar gyfer y Blaid Lafur yn ystod Etholiad Cyffredinol 2017

Rydym wrth ein bodd o gael cyfranwyr mor drawiadol, a fydd yn sicrhau dadl fywiog, ddiddorol ac ysgogol am bortread Cymru yn y cyfryngau cenedlaethol.

Anogir cyfranogiad cynulleidfa!

Ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'n noddwr PwC am gynnal y digwyddiad hwn.

Bydd rhwydweithio / diodydd ar ôl y drafodaeth ffurfiol, a disgwylir i'r digwyddiad gau tua 8.30 / 9.00pm.