Ein hail flwyddyn

Bu cynnydd aruthrol yn nifer gweithgareddau a digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain o’i gymharu â’r llynedd, sy’n arddangos sut mae’r rhaglen i hybu a dathlu Cymru yn Llundain wedi gafael yn nychymyg cymaint o bobl a sefydliadau. Gyda oddeutu 81 o ddigwyddiadau a’n noddwyr / partneriaid yn cynyddu o 4 i 17, sefydlodd Wythnos Cymru yn Llundain ei le yn gyflym fel nodwedd flynyddol ar dirlun Llundain.

Roedd yr adborth gan y sawl a oedd yn bresennol yn y digwyddiadau a chan y trefnwyr digwyddiadau’u hunain yn ardderchog – ac nid oedd hyd yn oed y ‘Beast from the East’ wedi gallu diffodd yr angerdd Cymreig, er iddo wneud ei orau glas i wneud hynny!

Unwaith eto, roeddem yn ddiolchgar dros ben am holl gefnogaeth ein partneriaid a’n noddwyr, ac wrth ein bodd gyda’r brwdfrydedd, yr egni a’r cyfranogiad a gafwyd gan bob un y tu ôl i’r gweithgareddau a’r digwyddiadau. Enghraifft berffaith oedd o Dîm Cymru yn gweithio’n wych gyda’i gilydd a chynhyrchu rhywbeth a oedd yn llawer mwy effeithiol na chyfanswm y rhannau sydd ynddo.

 • Chwaraeon
 • 1st Mawrth 2018
 • Smith & Wollensky, The Adelphi Building, Covent Garden Riverside, 1-11 John Adam Street WC2N 6HT
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 1st Mawrth 2018
 • 10, Downing Street
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 1st Mawrth 2018
 • Guildhall
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 1st Mawrth 2018
 • Hush, No.8 Lancashire Court, Brook Street, Mayfair WC1 2AS
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 1st Mawrth 2018
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 1st Mawrth 2018
 • Westminster Central Hall, Storey’s Gate, Westminster SW1H 9NH
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 2nd Mawrth 2018
 • London City Airport
 • Bwyd A Chrefftau
 • 2nd Mawrth 2018
 • Borough Market, 8 Southwark Street SE1 1TL
 • Bwyd A Chrefftau
 • 2nd Mawrth 2018
 • Borough Market, 8 Southwark Street SE1 1TL
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 2nd Mawrth 2018
 • London Welsh School, Hanwell Community Centre, Westcott Crescent, Hanwell W71PD
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 2nd Mawrth 2018
 • BAFTA, 195 Piccadilly, W1J 9LN
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 2nd Mawrth 2018
 • Welsh Church of Central London, 30 Eastcastle Street, Oxford Circus W1W 8DJ
 • Bwyd A Chrefftau
 • 3rd Mawrth 2018
 • Bwyty Tom Simmons
 • Chwaraeon
 • 3rd Mawrth 2018
 • London Welsh RFC, Old Deer Park, Kew Road, Richmond