• Dyddiad
  10th Chwefror 2018 at 09:00yb
 • Man cyfarfod
  Gorsaf Groes y Brenin
 • Gwesteiwr
  Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Bydd yr arddangosfa yn Chwefror 10fed - 18fed yn gynhwysol | 9am - 6pm

182 mlynedd yn ôl, mewn cornel anghysbell o Ogledd Cymru, agorodd Rheilffordd Ffestiniog ar gyfer busnes. Defnyddiwyd y rheilffordd i gludo llechi o'r chwareli ym Mlaenau Ffestiniog i'r môr yn y lle cyntaf ym Mhorthmadog, lle byddai'n cael ei lwytho i longau a hwyliodd ar draws y byd.

Mae'r rheilffordd heddiw yn wahanol iawn ....

Heddiw, rheilffyrdd Ffestiniog a'i chwaer yr Ucheldir Cymru yw'r llinell treftadaeth hiraf yn y DU, sy'n ymestyn 40 milltir o arfordir i'r arfordir o Gaernarfon i Borthmadog a Blaenau Ffestiniog ac fe'i cydnabyddir fel un o'r 25 o deithiau rheilffordd uchaf yn y byd. Mae'r llinellau yn arddangos rhai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd y mae'n rhaid i'r Deyrnas Unedig eu cynnig, a golygir o gysur eich sedd yn ein cerbydau moethus.

Mae'r rheilffyrdd yn cario bron i 400,000 o deithwyr bob blwyddyn ac mae trenau'n cwmpasu 63,500 o filltiroedd - dros ddwy a hanner gwaith o amgylch y Ddaear yn y Cyhydedd.

Eleni yn King's Cross byddwn yn canolbwyntio ar ein treftadaeth, gan arddangos dau locomotif 'Quarry Hunslet' o'r oes Fictoraidd - Hugh Napier a Velinheli. Defnyddiwyd y peiriannau stêm poenus hynod ond pwerus i gludo llechi o gwmpas y chwareli lleol. Yn dilyn cyfnod o ddileu, maent bellach wedi cael eu hadfer yn ofalus i orchymyn gweithio.

Mae'r chwareli llechi, y mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi dod i ben ers hynny, wedi cael eu hailgylchu i ffurfio rhan o'r cyfoeth o atyniadau twristiaeth sydd gan Ogledd Cymru i'w gynnig. Mae atyniadau megis Zip World a Bounce Below wedi rhoi prydles newydd i'r hen chwareli, gan ddenu cenhedlaeth newydd o bobl i Ogledd Cymru, gan agor eu llygaid i harddwch a mawredd Eryri.

Bydd y locomotives yn cael eu cyflwyno i Orsaf Cross King yn 0100 ddydd Sadwrn Chwefror 10fed, a byddant yn cael eu harddangos yn y neuadd tocynnau tan ddydd Sul 18 Chwefror. Yn ystod yr ymweliad, bydd ein staff a'n gwirfoddolwyr wrth law i siarad â'r cyhoedd ac ateb cwestiynau. Bydd cyfle hefyd i ennill seibiant byr yng Ngogledd Cymru, gan aros ym Mhortmeirion a chynnwys ymweliadau â Zip World a thocynnau o'r radd flaenaf ar Reilffyrdd Ffestiniog a Chymuned Ucheldir Cymru.