Ein hail flwyddyn

Bu cynnydd aruthrol yn nifer gweithgareddau a digwyddiadau Wythnos Cymru yn Llundain o’i gymharu â’r llynedd, sy’n arddangos sut mae’r rhaglen i hybu a dathlu Cymru yn Llundain wedi gafael yn nychymyg cymaint o bobl a sefydliadau. Gyda oddeutu 81 o ddigwyddiadau a’n noddwyr / partneriaid yn cynyddu o 4 i 17, sefydlodd Wythnos Cymru yn Llundain ei le yn gyflym fel nodwedd flynyddol ar dirlun Llundain.

Roedd yr adborth gan y sawl a oedd yn bresennol yn y digwyddiadau a chan y trefnwyr digwyddiadau’u hunain yn ardderchog – ac nid oedd hyd yn oed y ‘Beast from the East’ wedi gallu diffodd yr angerdd Cymreig, er iddo wneud ei orau glas i wneud hynny!

Unwaith eto, roeddem yn ddiolchgar dros ben am holl gefnogaeth ein partneriaid a’n noddwyr, ac wrth ein bodd gyda’r brwdfrydedd, yr egni a’r cyfranogiad a gafwyd gan bob un y tu ôl i’r gweithgareddau a’r digwyddiadau. Enghraifft berffaith oedd o Dîm Cymru yn gweithio’n wych gyda’i gilydd a chynhyrchu rhywbeth a oedd yn llawer mwy effeithiol na chyfanswm y rhannau sydd ynddo.

 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 27th Chwefror 2018
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2018
 • The Wales Office, Gwydyr House, Whitehall
 • Bwyd A Chrefftau
 • 28th Chwefror 2018
 • Waitrose, Canary Wharf
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 28th Chwefror 2018
 • Gwydyr House, Wales Office, Westminster
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2018
 • Eglwys Gymraeg Canol Llundain, 30 Eastcastle St, Fitzrovia W1W 8DJ

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2018
 • Eglwys Gymraeg Canol Llundain, Oxford Circus W1W 8DJ
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 28th Chwefror 2018
 • 25 Heol Victoria, Dinas San Steffan SW1H 0EX
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 28th Chwefror 2018
 • Bwyty Tom Simmons, Tower Bridge
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 28th Chwefror 2018
 • London Welsh Centre,157-163 Gray’s Inn Road
 • Celfyddydau A Diwylliant
 • 1st Mawrth 2018
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Bwyd A Chrefftau
 • 1st Mawrth 2018
 • Fortnum & Mason, Picadilly
 • Bwyd A Chrefftau
 • 1st Mawrth 2018
 • Borough Market, Southwark
 • Busnes, diwydiant a thechnoleg
 • 1st Mawrth 2018
 • Foreign & Commonwealth Office