Y dechrau’n deg...

Am bythefnos oddeutu Dydd Gŵyl, o 27 Chwefror tan 10 Mawrth, roedd 56 o weithgareddau / digwyddiadau gwahanol wedi’u cynnal o amgylch Llundain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i hyrwyddo a dathlu Cymru a sefydliadau Cymreig.

Bu’n llwyddiant mawr, yn bennaf oherwydd yr ymgysylltu a’r cyfranogi gwych gan y Cymry alltud ledled Llundain.

Denodd Wythnos Cymru yn Llundain gryn dipyn o gefnogaeth ryfeddol hefyd gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â nifer o noddwyr, y sicrhaodd eu cyfraniad amhrisiadwy ein bod yn gallu darparu cymorth hyrwyddo effeithiol a rheolaidd ar gyfer pob un o’r gweithgareddau a’r sefydliadau a gymerodd rhan.

 • 4th Mawrth 2017
 • Partridges Food Market, Duke of York Square

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • 4th Mawrth 2017
 • Canolfan Gymreig Llundain, 157-163 Gray’s Inn Road
 • 4th Mawrth 2017
 • London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • 4th Mawrth 2017
 • St Mark's Church, Hamilton Terrace, St John's Wood
 • 4th Mawrth 2017
 • Cyfarfod y tu allan gorsaf Heol y Cannon - yn dod i ben St Paul (90 munud diwethaf)
 • 4th Mawrth 2017
 • Flowers Gallery, 82 Kingsland Road E2 8DP
 • 4th Mawrth 2017
 • Eglwys Gymraeg Canol Llundain, 30 Eastcastle Street, Oxford Circus W1W 8DJ
 • 5th Mawrth 2017
 • Old Deer Park, Richmond
 • 5th Mawrth 2017
 • Welsh Church of Central London, 30 Eastcastle Street, Oxford Circus, W1W 8DJ
 • 6th Mawrth 2017
 • Office for Wales, Whitehall