Y dechrau’n deg . . .

Am bythefnos oddeutu Dydd Gŵyl, o 27 Chwefror tan 10 Mawrth, roedd 56 o weithgareddau / digwyddiadau gwahanol wedi’u cynnal o amgylch Llundain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i hyrwyddo a dathlu Cymru a sefydliadau Cymreig.  

Bu’n llwyddiant mawr, yn bennaf oherwydd yr ymgysylltu a’r cyfranogi gwych gan y Cymry alltud ledled Llundain.  

Denodd Wythnos Cymru yn Llundain gryn dipyn o gefnogaeth ryfeddol hefyd gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â nifer o noddwyr, y sicrhaodd eu cyfraniad amhrisiadwy ein bod yn gallu darparu cymorth hyrwyddo effeithiol a rheolaidd ar gyfer pob un o’r gweithgareddau a’r sefydliadau a gymerodd rhan.

Beth ddywedodd pobl…

  • Ken Skates AC
    Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

    Gwlad nwyfus yw'n gwlad gyda chymaint i'w gynnig - yn hanesyddol, yn ddiwylliannol a chan ein hystod amrywiol o fusnesau. Hyrwyddiad cydlynol yw Wythnos Cymru yn Llundain o bopeth sydd gennym i'n llongyfarch ein hunain amdano. Mae'r ŵyl flynyddol hon yn arddangos nifer o weithgareddau sydd yn dathlu a hyrwyddo cymunedau Cymreig sydd eisioes yn bodoli yn Llundain, gan ddarparu cyfle cyffrous i godi'n proffil a chreu cyffro go iawn. 

  • Y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS
    Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru

    Fel partner sefydlu, mae Llywodraeth y DU wrth ei bodd i gefnogi’r nifer fwyaf erioed o ddigwyddiadau yn digwydd oddeutu Dydd Gŵyl Dewi. Mae Wythnos Cymru yn Llundain 2018 yn cynnig cyfle gwych i hybu’r gorau sydd gan Gymru i gynulleidfa fyd-eang - bydd yn llwyddiant mawr.

Ddigwyddiadau 2017