Y dechrau’n deg...

Am bythefnos oddeutu Dydd Gŵyl, o 27 Chwefror tan 10 Mawrth, roedd 56 o weithgareddau / digwyddiadau gwahanol wedi’u cynnal o amgylch Llundain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i hyrwyddo a dathlu Cymru a sefydliadau Cymreig.

Bu’n llwyddiant mawr, yn bennaf oherwydd yr ymgysylltu a’r cyfranogi gwych gan y Cymry alltud ledled Llundain.

Denodd Wythnos Cymru yn Llundain gryn dipyn o gefnogaeth ryfeddol hefyd gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â nifer o noddwyr, y sicrhaodd eu cyfraniad amhrisiadwy ein bod yn gallu darparu cymorth hyrwyddo effeithiol a rheolaidd ar gyfer pob un o’r gweithgareddau a’r sefydliadau a gymerodd rhan.

 • 18th Chwefror 2017
 • 157-163 Gray’s Inn Road
 • 22nd Chwefror 2017
 • The Stone Space, 6 Church Lane, Leytonstone E11 1HG
 • 25th Chwefror 2017
 • John Lewis, Oxford Street

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • 25th Chwefror 2017
 • Canolfan Gymreig Llundain, 157-163 Gray’s Inn Road
 • 26th Chwefror 2017
 • Partridges, Sloane Square
 • 26th Chwefror 2017
 • The Borough Welsh Congregational Chapel, Southwark
 • 27th Chwefror 2017
 • Woolff Gallery
 • 27th Chwefror 2017
 • RICS HQ, 12 Great George Street (Parliament Square) SW1P 3AD
 • 27th Chwefror 2017
 • 157-163 Gray’s Inn Road
 • 28th Chwefror 2017
 • 157-163 Gray’s Inn Road