Y dechrau’n deg...

Am bythefnos oddeutu Dydd Gŵyl, o 27 Chwefror tan 10 Mawrth, roedd 56 o weithgareddau / digwyddiadau gwahanol wedi’u cynnal o amgylch Llundain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, ac i hyrwyddo a dathlu Cymru a sefydliadau Cymreig.

Bu’n llwyddiant mawr, yn bennaf oherwydd yr ymgysylltu a’r cyfranogi gwych gan y Cymry alltud ledled Llundain.

Denodd Wythnos Cymru yn Llundain gryn dipyn o gefnogaeth ryfeddol hefyd gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â nifer o noddwyr, y sicrhaodd eu cyfraniad amhrisiadwy ein bod yn gallu darparu cymorth hyrwyddo effeithiol a rheolaidd ar gyfer pob un o’r gweithgareddau a’r sefydliadau a gymerodd rhan.

 • 1st Mawrth 2017
 • The Chapel of St Mary Undercroft
 • 1st Mawrth 2017
 • Amrywiol Vue, Odeon & Showcase sinemâu ar draws Llundain!
 • 1st Mawrth 2017
 • Waitrose, Canary Wharf
 • 1st Mawrth 2017
 • John Lewis, Oxford Street

Am gynnal digwyddiad?

Canfod rhagor
 • 1st Mawrth 2017
 • 10 Downing Street
 • 1st Mawrth 2017
 • Paddington Station
 • 1st Mawrth 2017
 • Fujitsu London Offices, 22 Baker Street, London
 • 1st Mawrth 2017
 • Borough Market, 8 Southwark St. SE1 1TL
 • 1st Mawrth 2017
 • Woolff Gallery, Charlotte Street
 • 1st Mawrth 2017
 • The Hospital Club, 24 Endell Street WC2H 9HQ
 • 1st Mawrth 2017
 • BAFTA, 195 Piccadilly, London W1J 9 LN
 • 1st Mawrth 2017
 • Canolfan Gymreig Llundain, 157-163 Gray’s Inn Road
 • 2nd Mawrth 2017
 • Woolff Gallery, Charlotte Street