• Dyddiad
  28th Chwefror 2023 at 10:00yb
 • Man cyfarfod
  Royal Institute of British Architects, 66 Portland Place W1B 1AD
 • Gwesteiwr
  Pensaer London
 • Categori
  Busnes, diwydiant a thechnoleg

Dathlu rôl Penseiri Cymreig . . .

- Anerchiad brecwast
- Gweithdy prynhawn
- Arddangosfa gyda’r hwyr

Am yr ail flwyddyn yn olynol rydym yn cynnal digwyddiad pensaernïol yn Wythnos Cymru Llundain.

Fel yn 2022 byddwn yn cynnal arddangosfa gyda’r hwyr (19:00- 23:00), yn arddangos gwaith penseiri Cymreig, sydd â chysylltiad â’r brifddinas.

Rydym yn ffodus iawn eto eleni i fanteisio ar ofod y brif oriel yn y RIBA.

Yn wahanol i’r llynedd bydd y lle gennym drwy’r dydd eleni, a byddwn yn trefnu dau ddigwyddiad pellach – un yn y bore (10:00-12:00) ac un yn y prynhawn (14:00-17:00).

 • 10.00yb - 12.00yp Anerchiad Brecwast:

Yr Economi Gylchol a Phensaerniaeth:

Wrth ymwneud ar thema economi gylchol, gwnawn archwilio gwaith Penseiri Cymreig. Yn dechrau gyda 15-munud o gyfarfod a chyfarch am 10:00yb.

Bydd gennym bump siaradwr, a chadeirydd i drefnu trafodaeth. Gwnaiff pob siaradwr gyflwyno am 10-15 munud.

Yna bydd trafodaeth rhwng y cadeirydd a’r siaradwyr, ac yna sesiwn C&A o’r llawr.

Canlyniad y digwyddiad fydd dealltwriaeth gwell ynghylch y pwnc, a chyfle i rannu gwybodaeth.

 • 2.00yp - 5.00yp Gweithdy Prynhawn

Adfywio / Yr Economi Gylchol:

Digwyddiad ymgysylltu â myfyrwyr fydd hwn, gyda gweithdy dwy awr / allbwn dylunio braslun; ond cyn hynny bydd brîff 15 munud, gydag adolygiad 45 munud ar y diwedd.

Bydd yr allbwn ar fwrdd A1 y grŵp, a aiff wedyn i’r arddangosfa gyda’r hwyr.

 • 7.00yh - 11.00yh Arddangosfa gyda’r hwyr

Bydd yr arddangosfa yn arddangos gwaith penseiri Cymreig.

Fe gawn cyflwyniad 10 munud am 19:30yh

Croeso i bawb.