• Dyddiad
  2nd Mawrth at 04:00yh
 • Man cyfarfod
  On-line
 • Gwesteiwr
  Golley Slater & Beaufort Research
 • Categori
  Busnes

Mae asiantaeth cyfathrebu Golley Slater wedi comisiynu ymchwil, drwy Beaufort Research, i ddeall sut mae pobl yn Lloegr yn canfod Cymru ar draws amrywiaeth o fetrigau.

Gwnaiff y weminar hon eich tywys drwy ganlyniadau’r ymchwiliad a chynnig rhai meddyliau ar yr hyn yr allai’r canfyddiadau ei olygu o safbwynt busnes a marchnata.

Bydd hyn yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd yn gweithio ym myd cyfathrebu, polisi neu’n syml gyda diddordeb ym maes dadansoddi cynulleidfa.