• Dyddiad
  3rd Mawrth 2023 at 07:00yp
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157 – 163, Grays Inn Road WC1X 8UE
 • Gwesteiwr
  London Welsh Centre, Wythnos Cymru Llundain & @welsh_art
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Os oes diddordeb gennych mewn celfyddyd Gymreig gyfoes, mae’r arddangosfa hon, a gynhelir gan Ganolfan Cymry Llundain, yn gyfle gwych i chi gwrdd â’r arlunwyr, a gweld a phrynu rhywfaint o’u gwaith!

Ac, os ydych yn arlunydd Cymreig, dyma gyfle bendigedig i arddangos eich gwaith i gynulleidfa o drigolion Llundain, gan gynnwys y nifer fawr o bobl Gymreig (rhyw 60,000+ ohonynt yn Llundain!) sydd yn hapus i brynu rhywbeth sydd yn eu hatgofio o gartref ac i foddhau eu hymwybyddiaeth Gymreig greadigol a diwylliannol.

Canolfan Cymry Llundain yw’r hyb diwylliannol Cymreig yn Llundain ac felly’n darparu’r gofod perffaith ar gyfer cyfle mor wych i unrhyw un sydd â diddordeb mewn celfyddyd Gymreig.

Bydd pob gwerthiant o waith celf yn rhydd o gomisiwn, felly bydd pob prynwr yn gwybod bod pob arlunydd yn cael y budd llawn o’u gwaith caled.

Gallwch ddilyn Celfyddyd Gymreig ar twitter fan’ma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.