• Dyddiad
  26th Chwefror at 01:30yh
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Gwesteiwr
  Positif
 • Categori
  Busnes

Trafodaeth panel ar sut y gellir a dylid gwella seilwaith Cymru, gyda chyfranogwyr yn cynnwys:

- Arglwydd Davies o Gŵyr
- Ed Evans o Gymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil
- Y Farwnes Jenny Randerson
- Y Farwnes Debbie Wilcox

Cyhoeddir aelodau panel pellach maes o law