• Dyddiad
  4th Mawrth at 07:00yh
 • Man cyfarfod
  Ar-lein
 • Gwesteiwr
  ND Pharmacy
 • Categori
  Busnes

Ymunwch â ni am drafodaeth panel llawn gwybodaeth a C&A yn archwilio’r cyfleoedd a’r heriau amrywiol yn wynebu fferylliaeth gymunedol yng Nghymru.

Siaradwyr gwadd:

Gyda’r pecyn ariannu teirblwydd, £18.3m, sydd wedi’i gytuno gan Lywodraeth Cymru a chynrychiolwyr fferyllfeydd cymunedol, yn awr yn fwy nag erioed, cafodd fferyllwyr eu cydnabod am eu rôl hanfodol yn ein cymunedau a’r gefnogaeth a ddarparant i’r GIG.

Bydd ein siaradwyr gwadd yn trafod yr hyn y mae’r arian yn ei olygu ar gyfer:

 • Technoleg well o fewn y diwydiant
 • Cyfleoedd gwell i fferyllwyr cymunedol arweiniol ym maes clystyrau gofal sylfaenol
 • Cymorth hyfforddi i fferyllwyr ddod yn rhagnodwyr annibynnol
 • Mwy o fynediad i gofnodion meddygon teulu Cymru
 • Argaeledd pellach o fferyllwyr o fewn byrddau iechyd
 • Integreiddio parhaus a chynyddol â’r GIG a chefnogi modelau iechyd arloesol

Darpara’r cynllun hir dymor hwn rywfaint o gydnabyddiaeth haeddiannol iawn i fferyllwyr cymunedol, ac er ei fod yn dod â chyfleoedd, pa heriau y gallwn hefyd eu disgwyl a sut allwn eu goresgyn i sicrhau y gallwn gefnogi trawsnewid rôl y fferyllwyr cymunedol yng Nghymru dros y tair blynedd nesaf.

Wnewch chi gadarnhau’ch llefydd drwy’r ddolen e-bost a ddarperir uchod.