• Dyddiad
  4th Mawrth at 03:00yh
 • Man cyfarfod
  Ar-lein
 • Gwesteiwr
  IoD Wales
 • Categori
  Busnes

Ymunwch â Carole Green ITV Cymru wrth iddi drafod Cyllideb 2021, a gyhoeddir gan Ganghellor y Trysorlys diwrnod yn gynt (3 Mawrth), gydag arweinyddion cyrff cynrychioli’r prif fusnesau yng Nghymru:

 • Robert Lloyd Griffiths OBE, Cyfarwyddwr Cymru a’r Gorllewin, Sefydliad y Cyfarwyddwyr
 • Sara Jones, Cyfarwyddwr, Consortiwm Manwerthu Cymru
 • Ian Price, Cyfarwyddwr, CBI Cymru
 • Heather Anstey-Myers, Cyfarwyddwr, Siambrau Cymru
 • Ben Cottam, Pennaeth Cymru, Ffederasiwn Busnesau Bach

Beth yn gyffredinol yw’r goblygiadau a chyfleoedd i fusnesau Cymru ac economi Cymru yn sgil cyhoeddiad Cyllideb y Canghellor?

Beth nesaf i fusnesau Cymru wrth i Frexit ddechrau gosod ei hunan a diwedd y cyfyngiadau symud yn agosáu?

Ymunwch â ni i fod yn rhan o’r drafodaeth!