• Dyddiad
  1st Mawrth 2023 at 12:15yp
 • Man cyfarfod
  One Moorgate Place, London
 • Gwesteiwr
  First Of March
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Cinio Dydd Gŵyl Dewi yn lleoliad hardd One Moorgate Place, Llundain – cartref Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Lloegr a Chymru, ac yna ffenestri gwydr lliw prydferth yr arlunydd gwydr a’i ganolfan yn Abertawe, Alexander Beleschenko.

Mae’r ffenestri syfrdanol hyn yn corffori crefftwaith a chreadigrwydd craidd First Of March ac maen nhw’n gefndir bendigedig i lansio dau fenter First Of March wedi’i cynllunio i gefnogi a meithrin yn bellach, Gwneuthurwyr sefydledig a’r rhai sydd ar fin ymddangos, yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.

Bydd y cinio’n dathlu rhagoriaeth a doniau artistig ym myd Crefftwaith Cymreig – rhagoriaeth sydd yn tanategu’n oriel ac arddangosfa ar-lein - www.firstofmarch.com ac rwy’n falch y bydd gwaith Alex Beleschenko yn gefndir i’n dathliadau.

Alex – arlunydd gwydr cynhyrchiol ac o fri’n rhyngwladol – a’i ganolfan yn Abertawe. Comisiynwyd ef yn ddiweddar i greu’r tair ffenest syfrdanol hyn, un enghraifft o’i waith yn Llundain - fe greuodd y canopïau hardd yn 22 Bishopsgate a’r darn canolog yn siambr dadlau’r Senedd hefyd.

Gan fyfyrio ar ysbryd dathlu’r digwyddiad, rydym yn gobeithio arddangos gwaith Zoe Bradley (TBC) – arlunydd papur o’r Bontfaen. Mae hi wedi gweithio gyda brandiau moethusrwydd rhyngwladol ac wedi creu’r ffenestri Liberty Christmas ym mlynyddoedd cynnar y 2000au. Bydd ei gwaith yn darparu ateb fwy cynaliadwy i’r addurn blodau arferol, tra’n dathlu’r cysylltiad rhwng arbenigedd creadigol a rhagoriaeth busnes.

Ar ôl cinio, os bydd y tywydd yn garedig, bydd cyfle i gerdded i Bishopsgate i weld mwy o waith Alex – y canopïau lliwgar ac arloesol yn rhif 22.

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â Ruth yn ruth@firstofmarch.com.