• Dyddiad
  3rd Mawrth 2023 at 12:00yp
 • Man cyfarfod
  Odette's Restaurant, 130 Regents Park Road, Primrose Hill, London NW1 8XL
 • Gwesteiwr
  Jo Chard @wanderingwelshfoodie
 • Categori
  Busnes, diwydiant a thechnoleg

Fel rhan o Wythnos Cymru Llundain pleser i mi yw gwahodd gweithwyr benywaidd Cymreig proffesiynol i ginio rhwydweithio dathliadol yn lle bwyta eiconig Odette's Restaurant, yn cael ei rhedeg a’i berchen gan y Noddwr Ben-cogydd Bryn Williams, yn wreiddiol o Ddinbych, Gogledd Cymru.

Fe fydd yn achlysur gwych, yn cyd-ddigwydd gyda Dydd Gŵyl Dewi a chyn Diwrnod Rhyngwladol y Merched, i rwydweithio gyda merched

Cymreig a’u canolfan yn Llundain neu efallai’n gweithio’n rheolaidd yn Llundain.

Cwrdd ar gyfer croeso diod, ac yna cinio gyda thema Cymreig, wedi’i baratoi’n chwaethus gan Bryn a’i dîm.

Cyfleoedd nawdd ar gael – cysylltwch â mi drwy’r ddolen e-bost uchod.

 • £65 y person – i neilltuo’ch lle, gwnewch hynny drwy gysylltu â mi drwy’r ddolen e-bost uchod.

Nid digwyddiad gwneud elw yw hwn, bydd unrhyw arian sydd yn weddill yn cael ei roi i gyd i bartner elusennol Wythnos Cymru Llundain, Felindre.