• Dyddiad
  15th Chwefror 2023 at 09:30yb
 • Man cyfarfod
  London Welsh RFC, Old Deer Park, 187, Kew Road, Richmond
 • Gwesteiwr
  Welsh Rugby Union
 • Categori
  Chwaraeon

Dyddiad: Dydd Mercher Chwefror 15, 2023 (9.30 am tan 3.30 pm)

Grŵp Oedran: Dan 13 i Dan 18; (yn agored i bob chwaraewr Alltud sydd wedi cofrestru gydag Undeb Rygbi Cymru [URC])

Man cyfarfod: Clwb Rygbi Cymry Llundain (i chwaraewyr a’u canolfan yn Llundain a’r De Ddwyrain)

Digwyddiad: Gwersyll Rhanbarthol Alltudion URC a gynhelir gan staff a hyfforddwyr URC;

Sylw: Gwahoddiad agored i bob chwaraewr cyfredol sydd wedi’u cofrestru gyda’r Alltudion ac i chwaraewyr Cymreig cymwysedig newydd sydd angen cofrestru o flaen llaw gyda URC yn www.wru.wales/exiles .

Presenoldeb drwy gyn gofrestriad yn unig.

Caiff gwahoddiadau a manylion pellach eu dosbarthu drwy e-bost i bob chwaraewr cofrestredig ym mis Ionawr 2023.

Trefnir pob digwyddiad Alltudion i sicrhau bod y chwaraewyr priodol yn cael y lefel briodol o amlygiad addas ar yr amser priodol.

Petaech yn dymuno gwneud cais i fynychu digwyddiad ‘agored’ RHAID eich bod wedi cofrestru fel chwaraewr gyda’r Alltudion drwy www.wru.wales/exiles a bod eich cais wedi’i gymeradwyo cyn mynychu. Yn anffodus, ni fydd chwaraewyr sydd yn mynychu heb gadarnhad cyn y digwyddiad yn gallu cymryd rhan yn y gwersyll.

I’n helpu gyda dewis chwaraewyr, cynghorir nhw i ddiweddaru eu proffiliau chwaraewr gyda URC bob ychydig wythnosau drwy www.wru.wales/exiles - nid oes angen mewn gofnodi neu gyfrinair, a’r un ffurflen yw ar gyfer cofrestiadau newydd a’r diweddariadau i broffiliau chwaraewyr sydd yno’n barod.