• Dyddiad
  2nd Mawrth at 11:30yb
 • Man cyfarfod
  Ar-lein
 • Gwesteiwr
  FOR Cardiff
 • Categori
  Busnes

Mae rôl canolfannau dinas a thref yng Nghymru mewn man enbydus ac mae cyflymder y newid yn gyflymach nag erioed.

Does dim amheuaeth bod rhaid iddynt esblygu ymysg ffactorau niferus ond bydd gofyn am waith tîm ac arweinyddiaeth i wneud hynny.

Mae Ardaloedd Gwella Busnes (BIDs) yn dod â busnesau at ei gilydd i ariannu mentrau amrywiol, a lobïo’r sector cyhoeddus, gyda’r nod o wella’r amgylchedd masnachu i’w haelodau.

Pa rôl sydd yna i BIDs wrth helpu sicrhau bod ein trefi a’n dinasoedd yn adfer, yn berthnasol, ac yn ffynnu?

Pa brosiectau sydd yn debygol o lwyddo orau?

Ymunwch â phanel o gynrychiolwyr BID o gwmpas Cymru am awr i ganfod fwy am BIDs a sut allant chwarae rôl fawr yn y nodau hynny, a chael ateb i’ch cwestiynau.