• Dyddiad
  1st Mawrth 2023 at 06:00yp
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157 – 163, Grays Inn Road WC1X 8UE
 • Gwesteiwr
  London Welsh Centre
 • Categori
  Adloniant a Chymdeithasol

Cyfle i ddathlu yw Dydd Gŵyl Dewi i’r gymuned Gymreig, ac mae’n ymddangos bod Canolfan Cymry Llundain wedi trefnu digwyddiad difyrrus a chyfroes i nodi’r achlysur.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys disco tawel, gyda miwsig wedi’i guradu gan yr enwog DJau Cymreig, Huw Stephens a Katie Owen. Dyma ffordd wahanol a diddorol i brofi miwsig a dawns, gan ganiatau i fynychwyr y parti ddewis eu trac sŵn eu hunain wrth fwynhau cwmni eraill.

Ochr yn ochr gyda’r disco tawel, bydd côr Cymreig traddodiadol Cor y Boro yn canu ac fe fydd Codi Canu, cyfle i ganu gyda’ch gilydd a mwynhau diwylliant a thraddodiadau cyfoethog Cymru.

Bydd hefyd ddanteithion Cymreig i’w fwyta, gan ddarparu blas bwyd traddodiadol Cymreig.

Dyma ddigwyddiad perffaith i ddysgu am a phrofi diwylliant, miwsig, traddodiadau a bwyd coeth Cymreig.

Yn sicr, fe fydd yn noson ddifyrrus i’w chofio i bawb a fydd yno.