• Dyddiad
  1st Mawrth at 09:30yb
 • Man cyfarfod
  TBC
 • Gwesteiwr
  Bryn Williams at Somerset House
 • Categori
  Bwyd A Chrefftau

Ffordd ardderchog i ddechrau’r dathliadau ar 1 Mawrth – Brecwast Agoriadol Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain!

Bydd y Cogydd Enwog, Bryn Williams, yn cynnal brecwast, gan arddangos cryn dipyn o fwyd Cymreig rhyfeddol mewn amgylchoedd hardd Somerset House.

Wrth gymysgu ymysg Cymry mawr a da eich cydwladwyr yn Llundain, ac ymhlith ychydig o enwogion Cymreig, cewch fwynhau rhai cynhwysion Cymreig bendigedig wedi’u paratoi gan Bryn a’i dîm, gan gynnwys canapés brecwast megis cawl cennin a thatws, wystrys wedi’u ffrio’n ddwfn, pwdin gwaed ac afal, caws pob, roliau selsig a choffi newydd ei wneud, detholiad o de, sudd ffrwythau ffres, gwin Cymreig pefriol a chwrw.

9.30am - 11.30am

Tocynnau @ £20 y person – ar gael i’w harchebu FAN HYN

Bydd yr holl elw yn mynd i elusen Wythnos Cymru yn Llundain, Canolfan Gancr Felindre.