• Dyddiad
  2nd Mawrth 2023 at 05:45yp
 • Man cyfarfod
  Departure location tbc
 • Gwesteiwr
  Plafform
 • Categori
  Busnes, diwydiant a thechnoleg

Mae Platfform yn eich gwahodd i ymlacio yn eu cwmni mewn noson o sgwrsio, cysylltu ag eraill a llesiant.

Ein nod yw dwyn ynghyd arweinyddion diwydiant, tarfwyr cymdeithasol a chefnogwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i gydnabod a dathlu gweithio tuag at gymdeithas fwy tosturiol a chyfiawn.

Drwy wahoddiad yn unig yw’r digwyddiad ond os oes gennych ddiddordeb penodol i ymuno â ni, pleser byddai clywed gennych a gofynnwn ichi lenwi’r ffurflen drwy glicio ar y ddolen ‘neilltuwch le’ uchod.

Amserlen:

5.45yp – Dringo ar y cwch ym Mhier Blackfriars a chael eich croesawu gyda diod am 6.00yh – dechrau’r daith ar yr Afon Tafwys

6.15yh – Croeso gan Brif Weithredwr Platfform, Ewan Hilton

6.30yh – Bwffe BBQ fforch boeth

8.45yh – Cyrraedd yn ôl ym Mhier Blackfriars

9.00yh – Gadael y cwch