• Dyddiad
  25th Chwefror at 07:30yh
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Gwesteiwr
  http://www.londonwelshchorale.org.uk/
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Os oes diddordeb gennych i ymuno â’r Côr beth am ddod i ymarfer? Bydd y côr yn cyfarfod bob dydd Mawrth yn ystod y tymor o 7.30 i 9.30yh yng Nghanolfan Cymry Llundain 157-163 Gray's Inn Road, London WC1X 8UE. Mae’r tri sesiwn ymarfer cyntaf yn rhad ac am ddim i bob aelod newydd er mwyn cael blas. .

Nid oes clyweliad ymuno ac mae croeso i bawb, nid yn unig y sawl sydd â chysylltiadau â Chymru. Mae aelodaeth yn costio £160 y flwyddyn (mae cyfradd consesiwn ar gael i aelodau sydd wedi ymddeol neu ar gyflog isel, ac MAE AELODAETH I FYFYRWYR YN RHAD AC AM DDIM!).

Am fwy o wybodaeth am ymuno â’r côr cysylltwch â’r Ysgrifennydd at secretary@LondonWelshChorale.org.uk neu dewch i ymarfer a chyflwynwch eich hun.