• Dyddiad
  8th Mawrth 2018
 • Man cyfarfod
  London Welsh Centre, 157-163 Gray’s Inn Road
 • Gwesteiwr
  London Welsh Chorale
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno â'r Ymarfer Côr, beth am ddod i'r ymarfer? Bydd y côr yn cyfarfod bob dydd Mawrth yn ystod y tymor o 7.30 tan 9.30pm yn y London Welsh Centre 157-163 Gray's Inn Road, London WC1X 8UE. Mae'r tri ymarfer cyntaf yn rhad ac ddim i bob aelod newydd flasu'r profiad o ganu yn y côr.

Nid oes unrhyw glyweliadau i ymuno ac mae croeso i bawb, nid y rhieni'n unig sydd â chysylltiadau â Chymru, Mae aelodaeth yn costio £160 y flwyddyn (consesiwn ar gael i'r sawl sydd wedi ymddeol a'r rheini sydd ar gyflog isel, ac mae aelodaeth i fyrfyrwyr yn rhad ac am ddim!)

Am ragor o wybodaeth am ymuno cysylltwch â'r Ysgrifennydd ar secretary@LondonWelshChorale.org.uk neu dewch i'r ymarfer a chyflwyno'ch hun.