• Dyddiad
  22nd Chwefror 2020 at 02:00yp
 • Man cyfarfod
  Hounslow Indoor Bowls Club, 50 Sutton Lane, Hounslow TW3 3BD
 • Gwesteiwr
  London Welsh Bowling Association
 • Categori
  Chwaraeon

Mae’r Gymdeithas wedi bodoli ers 67 o flynyddoedd bellach ac o’r syniadau bach ysbrydoledig yn nyddiau cynnar y 1950au mae bellach wedi tyfu i’r Gymdeithas sydd ohoni heddiw.

Cymdeithas nad yw’n ofni cadw i fyny â’r gêm fodern yw ac mae’n parhau i ddatblygu gyda’i bryd yn bendant ar gyfer y dyfodol.

Mae Cymdeithas Fowlio Cymry Llundain wedi parhau i dyfu a moderneiddio a hi yw’r Gymdeithas alltud gyntaf i groesawu dynion a merched fel ei gilydd yn aelodau.

Beth am ddod i gefnogi clwb bowlio Cymry Llundain wrth iddyn nhw ddangos eu sgiliau bowlio – ychydig o oriau bendigedig yng nghwmni criw gwych o fowlwyr Cymreig – ac efallai holi ynglŷn ag ymaelodi !