• Dyddiad
  18th Chwefror 2023 at 02:00yp
 • Man cyfarfod
  Hounslow Indoor Bowls Club, 50 Sutton Lane, Hounslow TW3 3BD
 • Gwesteiwr
  London Welsh Bowling Association
 • Categori
  Chwaraeon

O syniadau ysbrydoledig bychain yn nyddiau cynnar y 1950au datblygodd y clwb a ffynnu i’r Gymdeithas a wyddom amdani heddiw.

Cymdeithas yw sydd yn fodlon cadw i fyny â’r gêm fodern a datblygu’n ymhellach gyda’r dyfodol mewn golwg.

Parhaodd Cymdeithas Fowlio Cymry Llundain ei thwf a’i hymgyrch moderneiddio pan ddaeth y Gymdeithas alltud gyntaf i fynd yn agored a chroesawu aelodau gwrywaidd a benywaidd.

Beth am ddod draw a chefnogi Cymry Llundain wrth iddyn nhw chwarae – ychydig o oriau gwych gyda chriw bendigedig o fowlwyr Cymreig – efallai hyd yn oed ymholi am ymaelodi. . !

Mae’r Gymdeithas yn croesawu bowlwyr sydd wedi’u geni yng Nghymru, o dras Cymreig, neu gyda thadogaeth Cymreig.

Mae ganddi restr gemau ddeniadol, dan do ac yn yr awyr agored fel ei gilydd ar draws y Siroedd Cartref ac i Afordir y De, gan gystadlu yn erbyn siroedd, cymdeithasau a chlybiau sydd yn dathlu penblwydd arwyddocaol.

Yr hyn sydd yn nodweddiadol o’r tymhorau gemau dan do a’r awyr agored yw’r teithiau sydd yn cael eu cefnogi’n dda, fel arfer i Gymru.