• Dyddiad
    24th Chwefror at 07:00yh
  • Man cyfarfod
    London Welsh Centre 157-163 Gray’s Inn Road WC1X 8UE
  • Categori
    Adloniant

Comedi byw gan Leroy Brito & Ignacio Lopez

Seren Tourist Trap y BBC a BBC Sesh, bu Leroy yn ddiweddar yn perfformio yn ei 3ydd sioe solo yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ble gwerthwyd pob tocyn, a gellir ei glywed ar hyn o bryd ar BBC Sounds gyda’i sioe newydd ar Radio Wales, ‘Fake Views’

“Gyda’i safbwynt unigryw ar fywyd teuluol ac ymdrechion bywyd bob dydd, mae presenoldeb hamddenol Leroy a’i gyflwyno didrafferth yn gadael argraff barhaus arnoch.” – Gŵyl Gomedi Caerdydd

“Daeth Leroy i’r llwyfan yn gwneud yr hyn a ddaw’n naturiol iddo a dod ag awgrym o hiwmor i rai o broblemau garw bywyd. Gall fod yn fentrus weithiau ond nid yn ddi-chwaeth fyth ac mae bob amser â llygad craff unigryw” - Buzz Magazine

"Brodor o Gaerdydd sydd yn rhoi perfformiadau ysgubol. Presenoldeb llwyfan grymus, straeon digrif bendigedig gydag arlwy gwahanol i’r cyffredin" – Clwb Glee Caerdydd

https://www.facebook.com/bbcsesh/videos/765773230470985/

Twitter https://twitter.com/leroybrito

Facebook www.facebook.com/leroybritocomic

Bu’r Sbaenwr Ignacio Lopez (BBC Sesh) yn difyrru cynulleidfaoedd gyda’i arddull unigol a nifer uchel o jôcs mewn byr amser ers symud i’r DU i berfformio comedi 10 mlynedd yn ôl.

Yn aml y prif ddifyrrwr yn y clybiau comedi gorau ledled y DU (Glee, Jongleurs RIP, Just The Tonic, Funhouse, etc) yn ogystal â chiniawau milwrol, corfforaethol a chwaraeon, mae Ignacio hefyd wedi perfformio mewn sioeau solo, ble gwerthwyd pob tocyn, yng Nghaeredin, Reading, Brighton, Caerlŷr a Chaerdydd.

★★★★★ “HAD THE CROWD ROARING" - Get Reading

★★★★ “UNIQUE AND HILARIOUS" - BUZZ Magazine

"Charismatic with waspish charm, keeping the burly drunks who elected to hog the front row under control with a mix of coaxing and smart put-downs." - Chortle

"Had the best line of the night" - The Guardian

"Filled the room with laughter. Relevant and perceptive. An act not to be missed!" - Broadway Baby

Facebook: www.facebook.com/comedylopez

Twitter: www.twitter.com/comedylopez