• Dyddiad
  7th Rhagfyr at 06:00yp
 • Man cyfarfod
  PwC, More London
 • Gwesteiwr
  Wythnos Cymru Llundain
 • Categori
  Busnes

Bydd cynrychiolwyr o fyd y cyfryngau, chwaraeon, busnes, technoleg, y celfyddydau, Llywodraeth, y byd academaidd, technoleg, bwyd, twristiaeth, gweithgynhyrchu a'r Cymry gwasgaredig yn cael eu gwahodd yn nodi lansiad Wythnos Cymru yn Llundain 2022, i'w gynnal o 20 Chwefror i 6fed Mawrth 2022.

Bydd y noson yn cael ei gynnal gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yno bydd y gwesteion yn clywed gan sefydlwyr Wythnos Cymru yn Llundain, a dysgu mwy am y cynlluniau, digwyddiadau a'r gweithgareddau sy'n cael eu trefnu er mwyn gwneud y cyfnod o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain, yn 2022 yn fwy o ddathliad Cymreig nag erioed o'r blaen.