• Dyddiad
  3rd Mawrth at 07:30yh
 • Man cyfarfod
  Ar-lein
 • Gwesteiwr
  Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Gofalaeth Llundain
 • Categori
  Celfyddydau A Diwylliant

Nos Fercher 3 Mawrth am 7.30 o'r gloch cynhelir y Gymdeithas pryd y cawn ddathlu Gŵyl Ddewi gyda Miss Beti Griffiths, Llanilar.

Croeso cynnes i bawb.

Cysylltwch â'r Parchg Richard Brunt i gael manylion Zoom rwbrunt@gmail.com.