Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn gyrru technolegau yn y dyfodol!

O'r byd cysylltiedig, mae Rhyngrwyd Pethau i roboteg, cerbydau ymreolaethol a thechnolegau gofal iechyd, lled-ddargludyddion cyfansawdd, a byddant yn parhau i effeithio ar y ffordd yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn treulio ein hamser hamdden. Lled-ddargludyddion cyfansawdd (CS) yw'r dechnoleg alluogi ar gyfer bywyd yr 21ain ganrif.

Bydd y digwyddiad hwn yn cyflwyno CS Connected ac yn archwilio'r cyfleoedd y mae'r buddsoddiad mawr hwn yn eu cynnig i sefydliadau.


Gyda thua £300 miliwn o arian wedi'i ymrwymo hyd yn hyn, mae Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, yr EPSRC, Prifysgol Caerdydd a buddsoddwyr preifat wedi dod ynghyd ag arweinwyr diwydiant IQE, SPTS, Newport Wafer Fab a Microsemi i sefydlu clwstwr cyfansawdd Semiconductor cyntaf y byd, gyda'i ganolfan yn Ne Cymru.

Mae CS Connected yn uno busnesau rhyngwladol, llunwyr polisi ac academyddion sy'n adeiladu technoleg genhedlaeth nesaf sy'n gallu gosod Cymru fel arweinydd byd-eang.

Event speakers will include key players from each of the components making up the cluster, including:

Chris Meadows, IQE plc

Dr Wyn Meredith, Compound Semiconductor Centre

Dr Andy Sellars, Compound Semiconductor Applications Catapult

Sam Evans, Newport Wafer Fab

Fformat y Digwyddiad

Yn dilyn trosolwg o CS Connected a fforwm trafod panel, bydd lluniaeth a chyfle i rwydweithio.
Gweld yr holl ddigwyddiadau