Oes gennych chi Jones, Davies neu Thomas yn eich coeden deulu? Ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng Aberhonddu a Brecon? A wnaeth eich cyndeidiau addoli mewn capel neu mewn eglwys? Wnaeth eich cyndeidiau symud i neu o Gymru?

Ymunwch â Gill Thomas am gwrs hanner diwrnod yn canolbwyntio ar linach Gymreig.  

Mae Gill am eich helpu i ganfod llawer mwy am eu bywydau a’r llefydd roeddent yn byw ynddynt, gan gwmpasu sut i gael mynediad i gofnodion ar-lein a dogfennau mewn archifau. 

Yn ystod y cwrs bydd Gill yn cwmpasu:

- cofnodion gweinyddu ardal ac eglwysig

-  cyfenwau

- arysgrifen cofebion a chofnodion cyn cyfrifiad

-  catrodau byddin Gymreig a gwasanaeth y Llynges Fasnachol

Dim ond £20 y person yw’r cwrs hanner diwrnod hwn.

---------------------------------------

Amdano Gill Thomas

Who What Where Research

- B.A Hanes Prifysgol Caerdydd

- Tystysgrif ôl-radd mewn Astudiaethau Achyddol, Herodrol a Phelograffig, Prifysgol Strathclyde (PGCert)

- Aelod AGRA  

- Aelod Cymdeithas Achyddesau, Llundain 

- Aelod Cymdeithas Hanes Teuluol Sir Aberteifi; Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed; Cymdeithas Hanes Teuluol Powys a Chymdeithas Hanes Teuluol Cymreig yn Llundain.

Gweld yr holl ddigwyddiadau