Yn dilyn llwyddiant aruthrol y digwyddiad yn Chwefror 2017, ymunwch a ni ar gyfer yr ail Emporiwm Cymreig! (Yn anffodus budd rhaid gohirio'r digwyddiad yn 2018 oherwydd y tywydd!) 

Digwyddiad i ddathlu sgiliau a chynnyrch cwmnïau Cymreig yng Nghanolfan Cymry Llundain. 

Byddwn yn llawn stondinau yn gwerthu bwyd, diod, crefftau a nwyddau tai a llawer mwy. Dewch i weld cynnyrch hyfryd mae Cymru yn gynnig i Lundain. 

Y digwyddiad perffaith i brynu anrhegion ar gyfer ffrindiau a theulu. 

Addas i deuluoedd. 

Gweld yr holl ddigwyddiadau