AWAKENING

Tair dawns gwahanol i ddifyrru a rhyfeddu.

AFTERIMAGE  Fernando Melo

Taith o gipolygon; o ymddangos a diflannu. Defnyddir drychau ar y llwyfan i ffurfio profiad theatraidd unigryw lle bo’r gorffennol a’r presennol yn gwrthdaro, gydag arddull ddawns fydryddol a chreadigol. 

REVELLERS’ MASS Caroline Finn

Cloddiwch i fyd defodol wrth i grŵp annhebygol ymgynnull i barti cinio, lle caiff cwrteisi ei brofi. Caiff coreograffi a chymeriadau chwilfrydig eu hysbrydoli gan ddarluniau hanesyddol.

TUNDRA Marcos Morau  Nominee - UK Theatre Awards 2018

Mae Tundra yn rhwygo tudalennau o lyfrau hanes Rwsiaidd ar ddawnsio gwerin, gorymdeithiau torfol a chwyldro, gan adfywio hen syniadau gydag ystyr newydd. Mae mor gyfriniol o hardd ag y mae mor robotaidd o fanwl.

Gweld yr holl ddigwyddiadau