Digwyddiadau nodweddol

Gweld pob digwyddiad

Menter newydd i hyrwyddo digwyddiadau a chyfleoedd i godi proffil yn Llundain ar gyfer Cymru a sefydliadau Cymreig. Pob gwanwyn o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi, mae nifer o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â Chymru’n cael eu cynnal yn Llundain, ac am y tro cyntaf, bydd Wythnos Cymru yn Llundain yn arddangos a hyrwyddo’r digwyddiadau hyn fel un.

Bydd y gyfres o ddigwyddiadau’n symbylu, arddangos a dylanwadu ar weithgareddau cymunedau Cymreig presennol Llundain a helpu dathlu a hybu Cymru ar ei gorau, yn Llundain.

Mae llwythi digwydd - cymerwch olwg!

2018 dyddiadau - 24ain Chwefror i 9ain Mawrth

Ein Partneriaid

Noddwyr